เที่ยวไฮไลท์ตุรกี อิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 

   ทัวร์ตุรกี                                                                               

 

 
NO.1 ทัวร์ตุรกี  
​ชื่อโปรแกรม : ASR-TK002​ SPIRIT OF TURKEY FIVE STARS  
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน 
สายการบิน : TURKISH AIRLINE (TK)
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท 
เดินทาง :  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561

 
NO.2 ทัวร์ตุรกี  
​ชื่อโปรแกรม : ADB-TK001 BEST OF TURKEY              

ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน 
สายการบิน : TURKISH AIRLINE (TK)   
ราคาเริ่มต้น : 34,900 บาท 
เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2561
 
NO.3 ทัวร์ตุรกี  
​ชื่อโปรแกรม : OTTOMAN EMPIRE AND BEAUTIFUL RIVIERA 2
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน 
สายการบิน : TURKISH AIRLINE (TK)  
ราคาเริ่มต้น : 36,900 บาท 
เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 
NO.4 ทัวร์ตุรกี  
​ชื่อโปรแกรม :  TURKEY KAZAKHSTAN                     
ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน 
สายการบิน : ASTANA AIR (KC)   
ราคาเริ่มต้น : 29,927 บาท 
เดินทาง :  มิถุนายน - ตุลาคม 2561 
NO.5 ทัวร์ตุรกี  
​ชื่อโปรแกรม :  SAY HI TURKEY (IST-IST)                  
ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน 
สายการบิน : ASTANA AIR (KC) 
ราคาเริ่มต้น : 28,927 บาท 
เดินทาง :  พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
     
NO.6 ทัวร์ตุรกี  
​ชื่อโปรแกรม :  TURKEY SPRING SEASON                  
ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน 
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
ราคาเริ่มต้น : 30,999 บาท 
เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2561