ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย Goodlucktour.com เที่ยวรัสเซียเชิญท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซีย ที่เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซ็นปีเตอร์สเบิร์ก


  ทัวร์รัสเซีย                                                          


 
NO.1 ทัวร์รัสเซีย 
​ชื่อโปรแกรม : รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน) DME-EK010
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน 
สายการบิน : EMIRATES AIRLINE (EK)
ราคาเริ่มต้น :  59,900 บาท 
เดินทาง : เมษายน - สิงหาคม 2561
 
NO.2 ทัวร์รัสเซีย 
​ชื่อโปรแกรม :  SUPER SAVE RUSSIA DME-TG006   
ระยะเวลา :  7 วัน 5 คืน 
สายการบิน : THAI AIRWAY (TG) 
ราคาเริ่มต้น :  62,900 บาท 
เดินทาง :  เมษายน - มิถุนายน 2561
 
NO.3 ทัวร์รัสเซีย 
​ชื่อโปรแกรม : TG91  BEAUTIFUL RUSSIA            
ระยะเวลา :  5 วัน 3 คืน 
สายการบิน : THAI AIRWAY (TG) 
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท 
เดินทาง :  พฤษภาคม - มิถุนายน 2561

 
NO.4 ทัวร์รัสเซีย 
​ชื่อโปรแกรม : UNSEEN RUSSIA                      
ระยะเวลา :  8 วัน 5 คืน 
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ) 
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท 
เดินทาง : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561