ลาว  กัมพูชา                                                           
 

 
NO. 1 ทัวร์ลาว 
ชื่อโปรแกรม : Laos..เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง VTE PG02
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน 
สายการบิน :  BANGKOK AIRWAY (PG)
ราคาเริ่มต้น : 12,777  บาท 
เดินทาง :  เมษายน - มิถุนายน 2560
 
NO. 2 ทัวร์ลาว 
ชื่อโปรแกรม : Laos..สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก LPQ PG02
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน 
สายการบิน :  BANGKOK AIRWAY (PG)
ราคาเริ่มต้น : 13,331  บาท 
เดินทาง :   เมษายน - มิถุนายน 2560
 
NO. 3 ทัวร์ลาว 
ชื่อโปรแกรม : ทัวร์ลาว หลวงพระบาง LAO01_FD               
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน 
สายการบิน :  Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น : 11,900  บาท 
เดินทาง :  เมษายน - ตุลาคม 2561

 


 
NO. 4 ทัวร์กัมพูชา
ชื่อโปรแกรม : ทัวร์ลาว หลวงพระบาง LAO01_PG               
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน 
สายการบิน :  BANGKOK AIRWAY (PG)
ราคาเริ่มต้น : 12,900  บาท 
เดินทาง : เมษายน - ตุลาคม 2561 
NO. 5 ทัวร์กัมพูชา
ชื่อโปรแกรม : กัมพูชา เสียมเรียบ สบาย...สบาย REP PG01     
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน  
สายการบิน :  BANGKOK AIRWAY (PG)
ราคาเริ่มต้น : 12,555  บาท 
เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2561 
NO. 6 ทัวร์กัมพูชา
ชื่อโปรแกรม : กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย PNH PG02
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน  
สายการบิน :   BANGKOK AIRWAY (PG)
ราคาเริ่มต้น : 15,555  บาท 
เดินทาง : เมษายน - มิถุนายน 2561
 
NO. 7 ทัวร์ลาว 
ชื่อโปรแกรม : ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ REP01_FD
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน 
สายการบิน :  Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น : 11,900  บาท 
เดินทาง :  เมษายน - สิงหาคม 2561