สิงคโปร์  - มาเลเซีย                                                                
   


 
NO.1 ทัวร์สิงคโปร์
ชื่อโปรแกรม : สิงคโปร์ Full Option สบาย...สบาย SIN SQ001
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน 
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
ราคาเริ่มต้น :  15,991 บาท 
เดินทาง :  มีนาคม - กรกฎาคม 2561 
NO.2 ทัวร์สิงคโปร์
ชื่อโปรแกรม : SINGAPORE สบาย สบาย SIN 3K001       
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน 
สายการบิน : JET STAR AIRWAYS (3K)
ราคาเริ่มต้น :  11,991  บาท 
เดินทาง : มีนาคม - กรกฎาคม 2561


 
NO.3 ทัวร์สิงคโปร์
ชื่อโปรแกรม :  SINGAPORE EPIC                       
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน 
สายการบิน : JET STAR AIRWAYS (3K)
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท 
เดินทาง :  มกราคม - พฤษภาคม 61

 
 
NO.4 ทัวร์สิงคโปร์
ชื่อโปรแกรม : SUPER SINGAPORE SO SHIOK             
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน 
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
ราคาเริ่มต้น :  14,555 บาท 
เดินทาง : มกราคม - ตุลาคม 2561

 
NO.5 ทัวร์สิงคโปร์
ชื่อโปรแกรม : SUPER SINGAPORE MAGNIFICENT        
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
ราคาเริ่มต้น :  12,999 บาท 
เดินทาง : มกราคม - ตุลาคม 2561

 
NO.6 ทัวร์มาเลเซีย 
ชื่อโปรแกรม : The Best Of Malaysia                    
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน 
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 9,988 บาท 
เดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 61

 
NO.7 ทัวร์มาเลเซีย 
ชื่อโปรแกรม : Malaysia Singapore                      
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน 
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท 
เดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 61

 
NO.8 ทัวร์มาเลเซีย 
ชื่อโปรแกรม : SINGAPORE SO SHIOK                   
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท 
เดินทาง : มกราคม - ตุลาคม 2561  

 
NO.9 ทัวร์มาเลเซีย - สิงคโปร์
ชื่อโปรแกรม : มาเลเซีย สิงคโปร์ FD98                    
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน 
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
ราคาเริ่มต้น : 12,998 บาท 
เดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 61 

 
NO.10 ทัวร์มาเลเซีย - สิงคโปร์
ชื่อโปรแกรม : มาเลเซีย สิงคโปร์ MH21                   
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน 
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท 
เดินทาง : มกราคม - พฤษภาคม 61

 
NO.11 ทัวร์มาเลเซีย - สิงคโปร์
ชื่อโปรแกรม : มาเลเซีย ครบสูตร คาเมร่อน เก็นติ้งไฮแลนด์
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน 
สายการบิน : MALAYSIA AIRLINE
ราคาเริ่มต้น : 11,911 บาท 
เดินทาง : มีนาคม - กรกฎาคม 61