อเมริกา แคนาดา                                                                         

  
NO.1 ทัวร์อเมริกา แคนาดา
ชื่อโปรแกรม : ฮิวสตัน – ชิคาโก 
ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน สายการบิน : EVA AIR (BR)       
ราคา :  119,900 บาท เดินทาง : ธันวาคม 2560 - เมษายม 2561