ทัวร์ฮ่องกง-ทัวร์มาเก๊า

No.1 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
ฮ่องกง มาเก๊า พัก 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
กรกฎาคม 2561 
No.2 ทัวร์ฮ่องกง 
ฮ่องกง เกาะลันเตา พัก 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท
กรกฎคม 2561 
No.3 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พัก 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
กรกฎคม 2561 
No.4 ทัวร์ฮ่องกง
CX001 ไหว้พระ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
No.5 ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซิ้นเจิ้น
CX002 ช้อปปิ้ง ฮ่องกง ดิสนีย์
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
กรกฎาคม - ตุลาคม 2561 
No.6 ทัวร์ฮ่องกง 
HX01 ไหว้พระ Shopping
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
กรกฎาคม - ตุลาคม 2561 
No.7 ทัวร์ฮ่องกง
เที่ยวสายบุญ ไหว้พระ5วัด
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กรกฎาคม - สิงหาาคม 2561
No.8 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ้นเจิ้น
SMHK04 ฮ่องกง 4 เมืองเที่ยวคุ้ม 
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
กรกฎาคม - สิงหาาคม 2561 
No.9 ทัวร์ฮ่องกง 
HX002 ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ลันเตา
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท
กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
No.10 ทัวร์ฮ่องกง 
FD005 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
No.11 ทัวร์ฮ่องกง 
HKG13 SUMMER SALE
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
No.12 ทัวร์ฮ่องกง 
HKG17 ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
No.13 ทัวร์ฮ่องกง
HKG07 หวานใจฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 13,456 บาท
กรกฎาคม - กันยายน 2561
No.14 ทัวร์ฮ่องกง
HKG19 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
กรกฎาคม - กันยายน 2561
No.15 ทัวร์ฮ่องกง
HKG06 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
No.16 ทัวร์ฮ่องกง
HKG22 ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
No.17 ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
HX001 ตะลุยฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
No.18 ทัวร์ฮ่องกง 
EK001 ฮ่องกง พาช้อป ลดทั้งเกาะ
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

No.19 ทัวร์ฮ่องกง 
HKG09 EK ฮ่องกง SHOPPING 
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
กรกฎาคม - กันยายน 2561

No.20 ทัวร์ฮ่องกง 
HK005 CX ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
กรกฎาคม - ตุลาคม 2561

NO.21 ทัวร์มาเก๊า
MFM-NX002 มาเก๊า จูไห่ 
ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท
กรกฎาคม 2561
NO.22 ทัวร์เมาเก๊า
MFM-FD002 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
NO.23 ทัวร์เมาเก๊า
MFM-FD003 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท
กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
NO.24 ทัวร์เมาเก๊า
FD004 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
Powered by MakeWebEasy.com