คณะดีลเลอร์จากประเทศลาวท่องเทศประเทศญี่ปุ่น
ท่องเที่ยวไต้หวัน 5 - 9 พฤษภาคม 2560
บาหลี บุโรพุทโธ 26 - 30 มี.ค. 2559
28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558
11-18 March 2016 Dealers’ Thank You Trip in Germany By HOBART (Thailand)
ท่องเที่ยว หลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะไข่ หาดทรายขาว เกาะหินงาม พักหลีเป๊ะ 1 คืน ลังกาวี นั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา บนเกาะลังกาวี ล่องเรือชมนกอินทรีย์ สัญลักษณ์ของเกาะ ช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2559
 
หน้าที่ 1 จาก 2
12
» หน้าสุดท้าย