คุนหมิง
รหัสทัวร์ ZKMG02
ทัวร์คุนหมิง กุ้ยโจว PINGBA CHERRY BLOSSOM 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
มีนาคม - เมษายน 2563
รหัสทัวร์ KMG02
ทัวร์คุนหมิง KUNMING
สยบฟ้าพิชิตซากุระ
ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 บาท
มีนาคม - เมษายน 2563

รหัสทัวร์ KMG03
ทัวร์คุนหมิง โหลวผิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด ตงชวน 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 20,899 บาท  

มีนาคม - เมษายน 2563 
รหัสทัวร์ ZKMG02
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563 

รหัสทัวร์ ZKMG11
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกี
ล่า [เลสโก มังกรหยกเหินฟ้า]
ราคาเริ่มต้นที่ 15,999 บาท
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563

รหัสทัวร์ ZKMG12
ทัวร์คุนหมิง กุ้ยโจว
[เลทส์โก ซากุระหมื่นลี้]
ราคาเริ่มต้นที่ 10,999 บาท
มีนาคม - เมษายน 2563

รหัสทัวร์ ZKMG10
ทัวร์คุนหมิง จีน ตงชวน
ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ [ยอดเขาหิมะ]
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ KMG02_SC
ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกีหิมะ 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ KMG-MU004
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า ลีเจียง (นั่งรถไฟควาทเร็วสูง)
ไป๋สุ่ยเหอ 5D4N
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ KMG05_KY
ทัวร์คุนหมิง กุ้ยโจว Pingba Cherry Blossom 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
มีนาคม - เมษายน 2563
รหัสทัวร์ ZLJG02
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า
ภูเขาหิมะมังกรหยก [เลทส์โก
มังกรหยกสยบเมฆา]
ราคาเริ่มต้นที่ 11,999 บาท
กุมภาพันธ์ - กันยายน 2563

รหัสทัวร์ ZLJG01
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่
แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังหยก [เลทส์โก มังกรหยกสะท้านฟ้า]
ราคาเริ่มต้นที่ 13,999 บาท
กุมภาพันธ์ - กันยายน 2563
รหัสทัวร์ LJG-8L001
ทัวร์คุนหมิง บินตรงลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวม
กระเช้าใหญ่) ไป๋สุ่ยเหอ
ราคาเริ่มต้นที่ 13,888 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563

รหัสทัวร์ LJG-8L002
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า
เที่ยว 2 ภูเขาหิมะ วัดลามะ
ราคาเริ่มต้นที่ 15,900 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563

รหัสทัวร์ KMG-TG004
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า 
ลี่เจียง
(นั่งรถไฟความเร็วสูง) ไป๋สุ่ยเหอ
ราคาเริ่มต้นที่ 27,900 บาท
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563

รหัสทัวร์ KMG-MU005
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า
SAVE PRICE  5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 16,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ DNH-3U002
ทัวร์คุนหมิง เส้นทางสายไหม
ภูเขาสายรุ้ง ทะเลทรายหมิงซาซาน
ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 บาท
มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ LJG01_8L
ทัวร์ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกร
หยก สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 12,900 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563

รหัสทัวร์ LJG02_8L
ทัวร์ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขา
หิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 15,900 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563

รหัสทัวร์ LJG03_8L
ทัวร์ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า
ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 16,900 บาท
มีนาคม - เมษายน 2563

รหัสทัวร์ KY104
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง
แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 17,888 บาม
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ KY103
ทัวร์คุนหมิง KUNMING
CHERRY BLOSSOM 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 9,888 บาท
มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ KY102
ทัวร์คุณหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ
ตงชวน 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 9,888 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ FDKMG01
ทัวร์คุนหมิง แผ่นดินแดง
ซุปตาร์..วันเดอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้นที่ 7,888 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ 8LLJG01
ทัวร์คุณหมิง บินตรงลี่เจียง
แชงกรีล่า ซุปตาร์ ดินแดนในฝัน
ราคาเริ่มต้นที่ 9,888 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563

รหัสทัวร์ 8LLJG02
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ซุปตาร์
ซุปเปอร์คูล
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563

รหัสทัวร์ 8LLJG03
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า
ซุปตาร์ ซู่ซู่ ซ่าซ่า
ราคาเริ่มต้นที่ 12,888 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563

รหัสทัวร์ 8LLJG04
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง เต๋อชิง
ซุปตาร์ ธารน้ำแข็ง
ราคาเริ่มต้นที่ 13,888 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563
รหัสทัวร์ SCKMG01
ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื้อ
ซุปตาร์ น้ำแข็งใส 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 7,888 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ LG001
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง พิชิตยอด
เขามังกรหยก 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 13,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ KMG006
ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 23,900 บาท
11-15 เมษายน 2563 
Powered by MakeWebEasy.com