ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย (Georgia) แต่เดิมเรียกว่า สาธารณรัฐจอร์เจีย ดินแดนแห่งทะเลดำ และเทือกเขาคอเคซัส สัมผัสวัฒนธรรมยาวนานกว่าสองพันปี  รวมทัวร์ จอร์เจีย มีให้เลือกมากที่สุด ทั้งทัวร์มาตรฐาน จนถึงทัวร์พรีเมี่ยม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง โทร 02-105-8551 / 086-342-5073
รหัสทัวร์ TK8DGEORGIA
ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน
ราคาเริ่มต้น 55,500 บาท
กุมภาพันธ์ - สงกรานต์ 2563
รหัสทัวร์ GYD-EK001
ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน อาร์เมเนีย THE MILLION DOLLAR VIEW OF CAUCASUS MOUNTAINS 10D7N
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ GEO-TB7D4N
ทัวร์จอร์เจีย THE BEST OF GEORIA 7D4N
ราคาเริ่มต้น 49,888 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563
รหัสทัวร์ ZTBS03
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ 6 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท
มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ ZTBS01
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ 6 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ ZTBS02
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท
เมษายน - กรกฎาคม 2563
รหัสทัวร์ QR11DAZGGAM
ทัวร์อาเซอร์ไบจาน ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์อาร์เมเนีย 11 วัน
ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ TBS06
ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563
รหัสทัวร์ EASY GG
ทัวร์จอร์เจีย EASY MAGICAL GEORGIA 6D3N
ราคาเริ่มต้น 36,990 บาท
เมษายน - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ EVN-EK001 
ทัวร์อาร์เมเนีย – ทัวร์จอร์เจีย  
AMAZING VIEW OF THE CAUCASUS MOUNTAINS

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ TBS-TK002
ทัวร์จอร์เจีย I AM IN GEORGIA 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ TBS-TK001
ทัวร์จอร์เจีย HERE WE GO 6 วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563

รหัสทัวร์ EURO 28(EK)
ทัวร์จอร์เจีย 6วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563

รหัสทัวร์ V-TBSXJ6
ทัวร์จอร์เจีย HIGHLIGHT OF CAUCASUS 6 วัน 4 คืน 
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
11-16 เมษายน 2563 
รหัสทัวร์ XJTBS02
ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท
มีนาคม - เมษายน 2563
รหัสทัวร์ WQR2012B
ทัวร์อาเซอร์ไบจาน ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อาร์เมเนีย 12 วัน QR

ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ WQR2009T
ทัวร์จอร์เจีย อเมเนีย 9 วัน
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ MG7D5N-TK
ทัวร์จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน
THE MAGICAL OF GEORGIA
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ TBS-QR001
ทัวร์อาร์เมเนีย – ทัวร์จอร์เจีย
ULTIMATE VIEW OF THE CAUCASUS MOUNTAINS 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ TBS-QR003
ทัวร์จอร์เจีย FINAL CALL TO GEORGIA 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ WTK2008T
ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน TK 
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ 8GF-GE01
ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563
รหัสทัวร์ 6GF-GE02
ทัวร์จอร์เจีย HIGHTLIGHT 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ 8GF-GEAM03
ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563
รหัสทัวร์ ZTBS04
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ AZ-GG-AM
ทัวร์จอร์เจีย AMAZING CAUCASUS AZERBAIJAN GEORGIA ARMENIA 8 วัน 5 วัน
ราคาเริ่มต้น 63,500 บาท

12-19 เมษายน 2563 
รหัสทัวร์ V-TBSHY5
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA IN DREAMS 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 34,500 บาท
มกราคม - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ TBS07
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA IN DREAM 6D4N
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
มีนาคม - พฤษภาคม 2563 
รหัสทัวร์ TBS08
ทัวร์จอร์เจีย THE LEGEND OF GEORGIA 6D4N
ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท
มีนาคม - พฤษภาคม 2563 
รหัสทัวร์ TBS09
ทัวร์จอร์เจีย DELIGHT OF GEORGIA 8D5N
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
มีนาคม 2563 
รหัสทัวร์ TBS-QR004
ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA EXCLUSIVE TRIP 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ V-TBSHY8
ทัวร์จอร์เจีย TOP HIT 2 CAPS 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ V-AZGGQR7
ทัวร์อาเซอร์ไบจาน ทัวร์จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท
มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ TK8DGEORGIASUMMER
ทัวร์จอร์เจีย ซัมเมอร์ ซีซั่น 8 วัน
ราคาเริ่มต้น 53,000 บาท
เมษายน - กันยายน 2563
รหัสทัวร์ GT-MG7D5N-TK
ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์ตุรกี THE MAGICAL OF GEORGIA 7D5N
ราคาเริ่มต้น 40,888 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ GEO-GG8D6N-KC
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 41,888 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ V-TBSQR7
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA COOLING FRESH 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท
มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ VIEWTK05A
ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
มีนาคม - เมษายน 2563
รหัสทัวร์ EURO29_EK
ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน 8 วัน
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ XJTBS03
ทัวร์จอร์เจีย ซุปตาร์...จอร์เจีย ว๊าว ว๊าว ว๊าว!
ราคาเริ่มต้นที่ 38,888 บาท
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ V-TBSXJ7 BORJOMI
ทัวร์จอร์เจีย CHARTER GEORGIA COOLY FRESH
ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 บาท
12-18 เมษายน 2563 
รหัสทัวร์ V-GGAMXJ7
ทัวร์จอร์เจีย ฉันและเธอ
GEORGIA-ARMENIA
ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 บาท
12-18 เมษายน 2563 

รหัสทัวร์ V-GGAZXJ7
ทัวร์จอร์เจีย เพราะเราคู่กัน
GEORGIA-AZERBAIJAN
ราคาเริ่มต้นที่ 43,900 บาท
12-18 เมษายน 2563 

รหัสทัวร์ V-TBSXJ7 KUTAISI
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA MY
LOVE KUTAISI-BATUMI
ราคาเริ่มต้นที่ 39,999 บาท
12-18 เมษายน 2563 

รหัสทัวร์ V-TBSQR8
ทัวร์จอร์เจีย HAPPY GEORGIA
Kutaisi Batumi Borjomi 
ราคาเริ่มต้นที่ 48,900 บาท
26 มีนาคม - 2 เมษายน 2563 
รหัสทัวร์ TBS-QR010
ทัวร์จอร์เจีย เชียงใหม่
จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน (QR)
ราคาเริ่มต้นที่ 37,900 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563

รหัสทัวร์ GGTK8
ทัวร์จอร์เจีย Amazing
Miracle of GeorGia
ราคาเริ่มต้นที่ 37,950 บาท
มีนาคม - ธันวาคม 2563

รหัสทัวร์ AZGGTK9
ทัวร์จอร์เจีย AMAZING
AZERBAIJAN GEORGIA
ราคาเริ่มต้นที่ 49,995 บาท
มีนาคม - พฤศจิกายน 2563
รหัสทัวร์ V-2TBSXJ6
ทัวร์จอร์เจีย JEWEL OF CAUCASUS 6 วัน
ราคาเริ่มต้นที่ 37,500 บาท
11 - 16 เมษายน 2563
รหัสทัวร์ PGR01-PS
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA
STORY PERFECT LIFE 8D6N
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท
มีนาคม 2563
Powered by MakeWebEasy.com