ทัวร์จอร์แดน ชมมรดกโลกเพตรา นอนแคมป์ทะเลทราย ทะเลสาบเดดซี ทัวร์ จอร์แดนราคาถูกคุ้มค่า

รหัสทัวร์ AMM02_RJ
มหัศจรรย์..JORDAN นอนแค้มป์ 6 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท
12-17 เมษายน 2563

รหัสทัวร์ VWKU01
ทัวร์จอร์แดน เมืองแห่งเทพนิยาย
ทะเลทราย และเพตรา
ราคาเรื่มต้นที่ 39,990 บาท
7 - 12 มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ AMM-EK001
ทัวร์จอร์แดน The Mystic
of Jordan 7D4N
ราคาเริ่มต้นที่ 47,900 บาท
มีนาคม - มิถุนายน 2563

รหัสทัวร์ AMM-EK003
ทัวร์จอร์แดน จอร์แดน
อิสราเอล 9D6N
ราคาเริ่มต้นที่ 69,900 บาท
เมษายน - กรกฎาคม 2563
Powered by MakeWebEasy.com