ฉงชิ่ง
รหัสทัวร์ ZCKG04
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง
อุทยานเขานางฟ้า

ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
ธันวาคม 2562
รหัสทัวร์ ZCKG03
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
รหัสทัวร์ CKG-WE002
ทัวร์ฉงชิ่ง ผจญภัยแดนมังกร
อู่หลง

ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
สิงหาคม - ปีใหม่ 2563
รหัสทัวร์ SHWECKG9
ทัวร์ฉงชิ่ง ขนมมันม่วง อู่หลง
นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก

ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท
มิถุนายน - ปีใหม่ 2563
รหัสทัวร์ ZCKG09
ทัวร์ฉงชิ่ง  อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า บัลลังก์มังกรหิมะ
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2563
รหัสทัวร์ CKG-WE001
ทัวร์ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท
กันยายน - ปีใหม่ 2563
รหัสทัวร์ CKG-WE004
ทัวร์ชงฉิ่ง SLOW LIFE IN
YANGTZE GOLD CRUISES
TRAIN TO CHONGQING

ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท
กันยายน - ธันวาคม 2562
Powered by MakeWebEasy.com