ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน พระราชวังฤดู 
NO.1 ทัวร์ปักกิ่ง
ZTSN02 จีน ปักกิ่ง เทียนสิน 
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท
เมษายน - ตุลาคม 2562 
NO.2 ทัวร์ปักกิ่ง
ZPEK02 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2562
NO.3 ทัวร์ปักกิ่ง
ZPEK04 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท
พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2562
NO.4 ทัวร์ปักกิ่ง
ZPEK02 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท
ธันวาคม 2562 
NO.5 ทัวร์ปักกิ่ง
ZTSN03 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน
ราคาเริ่มต้น 11,990 บาท
พฤษภาคม - ตุลาคม 2562 
NO.6 ทัวร์ปักกิ่ง
CNXJ802 ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน
ราคาเริ่มต้น 9,989 บาท
พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
NO.7 ทัวร์ปักกิ่ง
XWTSN01 เทียน ปักกิ่ง ซุปตาร์แดนมังกร
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
เมษายน - ตุลาคม 2562 
NO.8 ทัวร์ปักกิ่ง
WTSN02 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รวมมิตรมหานคร
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
พฤษภาคม - กันยายน 2562
รหัสทัวร์ PEK-CA003
BEIJING SNOW WORLD
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
ปีใหม่ 2563
NO.10 ทัวร์ปักกิ่ง
XW-T38 HELLO TAIWAN
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท
กันยายน - มกราคม 2563
รหัสทัวร์ PEK-TG001
ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้ จีหยงกวน
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท
กันยายน - พฤศจิกายน  2563
รหัสทัวร์ PEK-MU001
BEIJING NEW HILIGHT 
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
กันยายน - ธันวาคม 2562
รหัสทัวร์ PEK-CA001
ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
กันยายน - ธันวาคม 2562
รหัสทัวร์ PEK-TG003
BEIJING NO SHOP 
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
ตุลาคม 2562
รหัสทัวร์ PEK-TG004
FUNNY SKI SNOW WORLD
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท
ปีใหม่ 2563
Powered by MakeWebEasy.com