เซี่ยงไฮ้
รหัสทัวร์ PVG-MU001
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เทศกาลปีใหม่ SHANGHAI FOREVER
ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
ธันวาคม - ปีใหม่  
รหัสทัวร์ ZPVG05 
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ นานกิง จูเจียเจี่ยว
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

ธันวาคม 2562 

รหัสทัวร์ PVG-CA001
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เทศกาลปีใหม่ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ ตะลุยดินแดน
แห่งเทพนิยาย 4 วัน 3 คืน 

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
ธันวาคม - ปีใหม่

รหัสทัวร์ PVG-CZ004
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เทศกาลปีใหม่ 
เซี่ยงไฮ้ หังโจว พัก 5 ดาว
บุฟเฟ่ต์กุ้งมังกร
ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท
ธันวาคม - มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ PVG-CZ005
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวครบสูตร
เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ชมโชว์
กายกรรม
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
ธันวาคม - มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ ZPVG08
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ จีน เซี่ยงไฮ้
อู๋ซี หังโจว [อาซ้อกินปู]

ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
ธันวาคม - ปีใหม่ 

รหัสทัวร์ ZPVG01
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ จีน เซี่ยงไฮ้
อู๋ซี หังโจว [อาซ้อใหญ่] 
ราคาเริ่มต้น 7,888 บาท
ธันวาคม - มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ GSPVG08
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI
คนเล็ก วิ่งสู้ฟัด 6D3N
ราคาเริ่มต้นที่ 7,989 บาท
ธันวาคม - มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ GSPVG10
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI
คนเล็กมัดเทวดา 5D3N
ราคาเริ่มต้นที่ 17,989 บาท
ธันวาคม - มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ GSPVG11
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI
ตะลุยแดนศักดิ์สิทธิ์ 5D3N

ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
มกราคม - เมษายน 2563

Powered by MakeWebEasy.com