ล่องเรือสำราญ CRUISE

รหัสทัวร์ TK10DALLURE
ล่องเรือสำราญ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน (เรือยักษ์)
ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท 
พฤษภาคม - ตุลาคม 2563

รหัสทัวร์ TK10DMSCGRANDIOSA2020
ล่องเรือสำราญ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน MSC GRANDIOSA

ราคาเริ่มต้น 92,900 บาท 
11-20 เมษายน 2563 
รหัสทัวร์ TK10DCOSTALUMINOSA
ล่องเรือสำราญ ทะเลอีเจียน & เอเดรียติก 10 วัน COSTA LUMINOSA
ราคาเริ่มต้น 91,900 บาท 
11-20 เมษายน 2563 
รหัสทัวร์ TK10DMSCSEAVIEW2020
ล่องเรือสำราญ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน MSC SEAVIEW
ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท 
10-19 เมษายน 2563 

รหัสทัวร์ TG10DNORTHSEA
ล่องเรือทะเลเหนือ นอร์วีเจี้ยน ฟยอร์ด 10 วัน
ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท 
พฤษภาคม - สิงหาคม 2563
รหัสทัวร์ TK11DRHONECRUISE
ล่องเรือแม่น้ำโรน ฝรั่งเศส 10 วัน
ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท 
10-20 เมษายน 2563
รหัสทัวร์ TG10DBALTIC2020
ล่องเรือทะเลบอลติก 10 วัน ROYAL CARIBBEAN JEWEL OF THE SEAS
ราคาเริ่มต้น 112,900 บาท 
มิถุนายน - กรกฎาคม 2563
รหัสทัวร์ AY10DGREENLANDCRUISE
ล่องเรือกรีนแลนด์ ดิสโก้เบย์ 10 วัน
ราคาเริ่มต้น 199,900 บาท 
8-17 สิงหาคม 2563
รหัสทัวร์ TG11DSVALBARD
สวาลบาร์ด ขั้วโลกเหนือ 80 องศา 11 วัน
ราคาเริ่มต้น 199,900 บาท 
19-29 มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ BR11DALASKACELEBRITY
ล่องเรือสำราญ อลาสก้า ปี 2020 CELEBRITY ECLIPSE 11 วัน
ราคาเริ่มต้น 129,900 บาท 
พฤษภาคม - สิงหาคม 2563
image
รหัสทัวร์ GDR-SEC1
ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-เรดัง-เกาะสมุย-แหลมฉบัง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท 
12-15 เมษายน 2563 
รหัสทัวร์ GDR-SEC2
ล่องเรือสำราญ แหลมฉบัง-สิงคโปร์ พักสิงคโปร์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท 
15-18 เมษายน 2563
รหัสทัวร์ GDR-FB01
ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-มะละกา-สิงคโปร์ พักบนเรือ 2 คืน สิงคโปร์ 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท 
พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2563
รหัสทัวร์ GDR-FB02
ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์)-สิงคโปร์ พักบนเรือ 2 คืน สิงคโปร์ 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท 
เมษายน - พฤศจิกายน 2563
รหัสทัวร์ GDR-FB04
ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์-ปีนัง-ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท 
มีนาคม - พฤศจิกายน 2563
รหัสทัวร์ RCI-OV-7N
ล่องเรือสำราญ อลาสก้า อเมริกา แคนาดา 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น 129,900 บาท 
3-13 กันยายน 2563
รหัสทัวร์ RCI-AL-7N
ล่องเรือสำราญ สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท 
พฤษภาคม - ตุลาคม 2563
รหัสทัวร์ SP-SL3
ล่องเรือสำราญ GENTING DREAM สิงคโปร์ มะละกา 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท 
มีนาคม - พฤศจิกายน 2563
รหัสทัวร์ SP-SL4
ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท 
มีนาคม - พฤศจิกายน 2563

รหัสทัวร์ QN04MON02SUM20
ล่องเรือสำราญ มาเลเซีย ภูเก็ต สิงคโปร เรือ+หัวหน้าทัวร์+ตั๋วเครื่องบิน+รถรับส่ง 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 32,900 บาท
13 - 17 เมษายน 2563

รหัสทัวร์ QN04MON01SUM20
ล่องเรือสำราญ มาเลเซีย
ภูเก็ต สิงคโปร์ (Cruise Only)
ราคาเริ่มต้นที่ 19,800 บาท
13 - 17 เมษายน 2563
รหัสทัวร์ UW07SUN01WIN20
ล่องเรือสำราญ แม่น้ำ
แบบ Luxury เส้นทาง
เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 84,900 บาท
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ UW07SUN01WIN20
ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแบบ
Luxury พร้อมบริการแบบ
Exclusive แม่น้ำดานูบ ฮังการี
ออสเตรียเยอรมัน
ราคาเริ่มต้น 77,900 บาท
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ GD03SUN03WIN20
ล่องเรือสำราญ สุดทันสมัย
เที่ยว 3 ประเทศ สิงคโปร์
ลังกาวี ภูเก็ต สิงคโปร์
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 24,500 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ GD03SUN07WIN20
ล่องเรือสำราญ สุดหรู เที่ยวสุด
คุ้มสะใจ สิงคโปร์ มะละกา ลังกาวี 4 วัน 3 คืน ซื้อ 1 แถม 1
ราคาเริ่มต้น 24,300 บาท
มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ GD05SUN01WIN20
ล่องเรือสำราญสุดหรู ล่องมา
ไทยไปสิงคโปร์ เส้นทางสิงคโปร์
เกาะสมุย แหลมฉบัง สิงคโปร์
6 วัน 5 คืน ซื้อ 1 แถม 1
ราคาเริ่มต้น 31,800 บาท
15 - 20 มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ GD03SUN01SUM20
ล่องเรือสำราญเที่ยว 3 เมือง
สุดว้าว สิงคโปร์ ปีนัง ลังกาวี
4 วัน 3 คืน ซื้อ 1 แถม 1 
ราคาเริ่มต้น 24,500 บาท
29 มีนาคม-1 เมษายน 2563
รหัสทัวร์ GD02FRI06SUM19
ล่องเรือสำราญเที่ยวที่สิงคโปร์
อินโดนิเซีย 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,660 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563
รหัสทัวร์ GD03SUN01SUM20
ล่องเรือสำราญ สุดหรูสิงคโปร์
ปีนัง ลังกาวี สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น 25,200 บาท
เมษายน - พฤศจิกายน 2563
รหัสทัวร์ GD02WED01SUM20
ล่องเรือสำราญสุดหรู สิงคโปร์
กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ 3 วัน
2 คืน ซื้อ 1 แถม 1
ราคาเริ่มต้น 15,200 บาท
เมษายน - พฤศจิกายน 2563
รหัสทัวร์ GD03SUN01SUM20
ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์
ลังกาวี ภูเก็ต สิงคโปร์ 4
วัน 3 คืน ซื้อ 1 แถม 1
ราคาเริ่มต้น 25,000 บาท
เมษายน - พฤศจิกายน 2563
รหัสทัวร์ GD03WED01SUM20
ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์
พอตดิกสัน (มะละกา)
3 วัน 2 คืน ซื้อ 1 แถม 1 
ราคาเริ่มต้น 14,600 บาท
เมษายน - พฤศจิกายน 2563
รหัสทัวร์ GD03SUN01SUM20
ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ มาเล
เซีย ไทย เส้นทางสิงคโปร์ ปีนัง ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน ซื้อ 1 แถม 1
ราคาเริ่มต้น 17,940 บาท
เมษายน - ตุลาคม 2563
Powered by MakeWebEasy.com