เวียดนามกลาง : เว้ ดานัง ฮอยอัน
รหัสทัวร์ VN082_VZ
บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บิน VZ 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท 
กันยายน - ตุลาคม 2562
รหัสทัวร์ VN082_PG
บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บินPG 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท
กันยายน - ปีใหม่ 2563
รหัสทัวร์ VN081_PG
บาน่าฮิลล์ บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
รหัสทัวร์ VN082_FD
มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บิน FD 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท 
สิงหาคม - ธันวาคม 2562
รหัสทัวร์ VN081_VZ
มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง

ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท 
กันยายน - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ VN084_FD
บาน่าฮิลล์ เที่ยวครบ บินคุ้ม เช้ากลับค่ำ

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท 
สิงหาคม - ตุลาคม 2562
รหัสทัวร์ VN032_FD
NEW YEAR ญาตราง โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท 
ปีใหม่ 
รหัสทัวร์ VN081_FD
บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท 
ตุลาคม - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ VZ94
ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท 
พฤศจิกายน - มีนาคม 2563
NO.7 ทัวร์เวียดนามกลาง
ZDAD19 เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน 
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท 
กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
NO.8 ทัวร์เวียดนามกลาง
ZDAD22  เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท 
กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
NO.9 ทัวร์เวียดนามกลาง
ZDAD24 ดานัง ฮอยอัน 3D2N พักบานาฮิลส์ 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท 
สิงหาคม - ตุลาคม 2562
รหัสทัวร์ VZ95
เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ 1 คืน 4D3N

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท 
พฤศจิกายน - มีนาคม 2563 
NO.11 ทัวร์เวียดนามกลาง
VZDAD07  ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH ME
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท 
มิถุนายน - ตุลาคม 2562
NO.12 ทัวร์เวียดนามกลาง
VZDAD08  เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH YOU 
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท 
มิถุนายน - ตุลาคม 2562
รหัสทัวร์ PGDAD02
บานาฮิลล์ ออนเซ็น 4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท 
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
NO.14 ทัวร์เวียดนามกลาง
ZDAD23 ดานัง ฮอยอัน เว้ 4D3N พักบานาฮิลส์ 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
NO.15 ทัวร์เวียดนามกลาง
ZDAD01 ดานัง ฮอยอัน เว้ 4D3N - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท 
ปีใหม่ 2563 
รหัสทัวร์ EASY DAZZLING BANA HILL V.2 (VZ)
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท 
สิงหาคม - ตุลาคม 2562
รหัสทัวร์ VZDAD11
เวียดนามกลาง เทศกาลปีใหม่ 4D3N

ราคาเริ่มต้น 14,588 บาท 
เมษายน - ธันวาคม 2562
รหัสทัวร์ DAZZLING BANA HILL V.1
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท 
สิงหาคม - ตุลาคม 2562
รหัสทัวร์ PGDAD01
เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ 2 คืน 
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท 
ตุลาคม - ธันวาคม 2562
รหัสทัวร์ VZDAD12
เวียดนามกลาง 4D3N
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท 
ตุลาคม - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ PVN24-VZ
ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน (พักบานาฮิลล์)
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท 
ตุลาคม - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ PVN25-VZ
ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน (พักบานาฮิลล์)
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท 
ตุลาคม - มีนาคม 2563
Powered by MakeWebEasy.com