เวียดนามกลาง : เว้ ดานัง ฮอยอัน
รหัสทัวร์ VN081_FD
ทัวร์เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมือง ดานัง 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท 
มีนาคม - เมษายน 2563
รหัสทัวร์ VN08_FD
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์...
BANAHILLS เว้ ดานัง ฮอยอัน
พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
24 - 27 เมษายน 2563
รหัสทัวร์ VN081_PG
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์
...บาน่าฮิลล์ บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท
เมษายน 2563
รหัสทัวร์ VN082_FD
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์
บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
บิน FD 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท 
เมษายน - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ VN081_VZ
ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง

ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท 
มกราคม - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ VZDAD15
ทัวร์เวียดนามกลาง สงกรานต์
4D3N ซุปตาร์ หนีน้ำไปพักร้อน
(บินเช้า กลับค่ำ)
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท
11-14 เมษายน 2563
รหัสทัวร์ DAD-PG010
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ พักหรูอยู่ 5 ดาว ริมทะเลดานัง
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท 
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ VZ96
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท 
เมษายน - ตุลาคม 2563 
รหัสทัวร์ VZ94
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท 
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ V04_1
ทัวร์ เวียดนามกลาง DANANG-HUE-HOI AN 4D 3N 
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563
รหัสทัวร์ VNDAD02
เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ 2 คืน ซุปตาร์ บานาน่า มิลค์เชค
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท 
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ VNDAD12
เวียดนามกลาง ซุปตาร์ โอ้โหหห บานาฮิลล์จุใจ 4D3N
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท 
มกราคม - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ VNDAD05
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาน่า พุดดิ้ง 4D3N

ราคาเริ่มต้นที่ 10,888 บาท
มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ DAD-VZ003
สุดฟิน...เวียดนามกลาง ดานัง
เว้ ฮอยอัน (พักบนบานาฮิลล์)
4 วัน 3 คืน 

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท 
มีนาคม - มิถุนายน 2563 
รหัสทัวร์ VZDAD14
เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์
ซุปตาร์ อู้หูววว บานาฮิลล์สุดคุ้ม

ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท 
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 
รหัสทัวร์ ZDAD18
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท 
มีนาคม - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ ZDAD10
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง
ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์

ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท 
มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ EASY BANA HILL
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท 
เมษายน - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ ZDAD07
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง
ฮอยอัน บานาฮิลส์ พักบานาฮิลส์
ราคาเริ่มต้นที่ 10,999 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ ZDAD11
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์
ราคาเริ่มต้นที่ 11,999 บาท
มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ PVN24-VZ
ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
4 วัน (พักบานาฮิลล์)

ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท 
พฤศจิกายน - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ PVN25-VZ
ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
4 วัน (พักบานาฮิลล์)

ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท 
มกราคม - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ ZDAD03
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง
เว้ ฮอยอัน [เลสโก เสน่หา
บานาฮิลส์] พักบานาฮิลส์ 1 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 10,999 บาท
มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ ZDAD04
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน
[เลสโก สาวน้อยร้อยล้านวิว]
พักบานาฮิลส์ 1 คืน (แถมซิมเน็ต)

ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท 
มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ DAD06
ทัวร์เวียดนามกลาง บาน่า
ฮิลล์ ดานัง 2 สวนสนุก 4D3N
ราคาเริ่มต้นที่ 12,999 บาท
มกราคม - มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ DAD01
ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM
DANANG HUE HOI AN 4D3N
ราคาเริ่มต้นที่  13,999
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563

รหัสทัวร์ DAD04
ทัวร์เวียดนามกลาง SUNWORLD
DANANG BANA HILLS 4D3N
ราคาเริ่มต้นที่ 12,989 บาท
มีนาคม - มิถุนายน 2563

รหัสทัวร์ DAD02
ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM
DANANG HUE HOI AN 4D3N
ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 บาท
มีนาคม - เมษายน 2563

รหัสทัวร์ DAD05
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4D3N
ราคาเริ่มต้นที่ 9,989 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ ZDAD19
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท 
มีนาคม - มิถุนายน 2563

รหัสทัวร์ VN08_PG
ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์
เว้ ดานัง ฮอยอัน พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 12,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ VZDAD12
ทัวร์เวียดนามกลาง ซุปตาร์
โอ้โหหห บานาฮิลล์จุใจ 4D3N
ราคาเริ่มต้นที่ 10,888 บาท
มกราคม - มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ DAD-PG008
ทัวร์เวียดนามกลาง รักนะ...
ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง
เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
ราคาเริ่มต้นที่ 12,999 บาท
มีนาคม - พฤษภาคม 2563

รหัสทัวร์ DAD-PG007
ทัวร์เวียดนามกลาง รักนะ...
ที่บานาฮิลล์ ดานัง เว้ ฮอยอัน
ราคาเริ่มต้นที่ 12,999 บาท
มีนาคม - มิถุนายน 2563

รหัสทัวร์ ZDAD16
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง
ฮอยอัน บานาฮิลส์ [เลทส์โก สาวน้อยนพมาศ]
ราคาเริ่มต้นที่ 12,999 บาท
เมษายน 2563 

รหัสทัวร์ ZDAD20
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง
ฮอยอัน บานาฮิลส์ [เลทส์โก สาวน้อยร้อยแรงม้า]
ราคาเริ่มต้นที่ 8,999 บาท
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ ZDAD15
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง
ฮอยอัน บานาฮิลส์ [เลทส์โก สาวน้อยเมษา]
ราคาเริ่มต้นที่ 12,999 บาท
เมษายน 2563 

รหัสทัวร์ ZDAD14
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง
ฮอยอัน เว้ บานาฮิลส์ [เลทส์โก สาวน้อยสงกรานต์]
ราคาเริ่มต้นที่ 14,999 บาท
เมษายน 2563 
รหัสทัวร์ DAD07
ทัวร์เวียดนามกลาง บาน่า
ฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4D3N
ราคาเริ่มต้นที่ 13,999 บาท
มีนาคม - เมษายน 2563
รหัสทัวร์ PVN20-FD
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง
ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน (FD)
ราคาเริ่มต้นที่ 8,999 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ PVN21-FD
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง
ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน
(พักบนบานาฮิลล์)
ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ PVN22-FD
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง
ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน
(พักบนบานาฮิลล์)
ราคาเริ่มต้นที่ 10,999 บาท
เมษายน - กันยายน 2563
รหัสทัวร์ PVN22-VZ
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง
ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน (VZ)
พักบานาฮิลล์
ราคาเริ่มต้นที่ 10,999 บาท
มีนาคม - ตุลาคม 2563
รหัสทัวร์ PVN23-VZ
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง
ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน พักบานาฮิลล์
ราคาเริ่มต้นที่ 10,999 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
Powered by MakeWebEasy.com