บริการยื่น VISA
image
วีซ่าอเมริกา 
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
image
 วีซ่าอังกฤษ
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
image
วีซ่าออสเตรเลีย
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
ดาวน์โหลด
image
วีซ่าจีน
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
image
วีซ่าอีนเดีย 
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
image
วีซ่าโมร็อคโค
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
image
วีซ่าแคนาดา
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
image
วีซ่าอียิปต์
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
image
วีซ่าอีนเดีย 
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า

วีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น (Schengen Visa)


วีซ่าเชงเก้นเป็นวีซ่าสำหรับเดินทางระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน (ขอได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน)
เหมาะสำหรับผู้จะเดินทางไปเที่ยวยุโรปสามารถใช้เข้าออกในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ถึง 25 ประเทศ ได้แก่
ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สเปน สวีเดน นอร์เว ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์
วีซ่าออสเตรีย
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
วีซ่าเยอรมัน
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
วีซ่าฝรั่งเศส
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
วีซ่าอิตาลี
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
วีซ่าเดนมาร์ก
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
วีซ่าโปแลนด์
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
วีซ่าเนเธอร์แลนด์
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
image
วีซ่าสเปน
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
image
วีซ่าไอซ์แลนด์
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
image
วีซ่านอร์เวย์
เอกสารและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่า
ดาวน์โหลด
Powered by MakeWebEasy.com