ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย (Georgia) แต่เดิมเรียกว่า สาธารณรัฐจอร์เจีย ดินแดนแห่งทะเลดำ และเทือกเขาคอเคซัส สัมผัสวัฒนธรรมยาวนานกว่าสองพันปี  รวมทัวร์ จอร์เจีย มีให้เลือกมากที่สุด ทั้งทัวร์มาตรฐาน จนถึงทัวร์พรีเมี่ยม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง โทร 02-105-8551 / 086-342-5073
รหัสทัวร์ TK8DGEORGIA
ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน
ราคาเริ่มต้น 55,500 บาท
กุมภาพันธ์ - สงกรานต์ 2563
รหัสทัวร์ GYD-EK001
ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน อาร์เมเนีย THE MILLION DOLLAR VIEW OF CAUCASUS MOUNTAINS 10D7N
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท
มีนาคม - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ GEO-TB7D4N
ทัวร์จอร์เจีย THE BEST OF GEORIA 7D4N
ราคาเริ่มต้น 49,888 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563
รหัสทัวร์ ZTBS03
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ 6 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท
มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ ZTBS01
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้ 6 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท
16 - 21 มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ ZTBS02
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท
เมษายน - กรกฎาคม 2563
รหัสทัวร์ QR11DAZGGAM
ทัวร์อาเซอร์ไบจาน ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์อาร์เมเนีย 11 วัน
ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ TBS06
ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
มีนาคม - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ EASY GG
ทัวร์จอร์เจีย EASY MAGICAL GEORGIA 6D3N
ราคาเริ่มต้น 36,990 บาท
เมษายน - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ EVN-EK001 
ทัวร์อาร์เมเนีย – ทัวร์จอร์เจีย  
AMAZING VIEW OF THE CAUCASUS MOUNTAINS

ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
มีนาคม - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ TBS-TK002
ทัวร์จอร์เจีย I AM IN GEORGIA 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท
เมษายน - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ TBS-TK001
ทัวร์จอร์เจีย HERE WE GO 6 วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
มีนาคม - มิถุนายน 2563

รหัสทัวร์ EURO 28(EK)
ทัวร์จอร์เจีย 6วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท
มีนาคม - เมษายน 2563

รหัสทัวร์ XJTBS03
ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 38,888 บาท
มีนาคม - เมษายน 2563
รหัสทัวร์ XJTBS02
ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท
มีนาคม - กันยายน 2563
รหัสทัวร์ WQR2012B
ทัวร์อาเซอร์ไบจาน ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์อาร์เมเนีย 12 วัน QR

ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ WQR2009T
ทัวร์จอร์เจีย อเมเนีย 9 วัน
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ MG7D5N-TK
ทัวร์จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน
THE MAGICAL OF GEORGIA
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
image
รหัสทัวร์ TBS-QR001
ทัวร์อาร์เมเนีย – ทัวร์จอร์เจีย
ULTIMATE VIEW OF THE CAUCASUS MOUNTAINS 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ TBS-QR003
ทัวร์จอร์เจีย FINAL CALL TO GEORGIA 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ WTK2008T
ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน TK 
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ 8GF-GE01
ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563
รหัสทัวร์ 6GF-GE02
ทัวร์จอร์เจีย HIGHTLIGHT 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ 8GF-GEAM03
ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2563
รหัสทัวร์ TBS07
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA IN DREAM 6D4N
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
มีนาคม - พฤษภาคม 2563 
รหัสทัวร์ TBS08
ทัวร์จอร์เจีย THE LEGEND OF GEORGIA 6D4N
ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท
มีนาคม - พฤษภาคม 2563 
รหัสทัวร์ TBS09
ทัวร์จอร์เจีย DELIGHT OF GEORGIA 8D5N
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
23 - 30 มีนาคม 2563 
รหัสทัวร์ TBS-QR004
ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA EXCLUSIVE TRIP 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ VIEWTK05B
ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์ จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
มีนาคม -เมษายน 2563
รหัสทัวร์ EURO29_EK
ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน 8 วัน
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ TBS-QR010
ทัวร์จอร์เจีย เชียงใหม่
จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน (QR)
ราคาเริ่มต้นที่ 37,900 บาท
มีนาคม - เมษายน 2563

รหัสทัวร์ GGTK8
ทัวร์จอร์เจีย Amazing
Miracle of GeorGia
ราคาเริ่มต้นที่ 37,950 บาท
มีนาคม - ธันวาคม 2563

รหัสทัวร์ AZGGTK9
ทัวร์จอร์เจีย AMAZING
AZERBAIJAN GEORGIA
ราคาเริ่มต้นที่ 49,995 บาท
มีนาคม - พฤศจิกายน 2563
รหัสทัวร์ V-2TBSXJ6
ทัวร์จอร์เจีย JEWEL OF CAUCASUS 6 วัน
ราคาเริ่มต้นที่ 37,500 บาท
11 - 16 เมษายน 2563
รหัสทัวร์ PGR01-PS
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA STORY PERFECT LIFE 8D6N
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท
มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ GEO01_TK
ทัวร์จอร์เจีย มหัศจรรย์ GEORGIA SUMMER SEASON 2020 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ EHCT190065TK8DGEORGIA
ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน
ราคาเริ่มต้นที่ 55,500  บาท
เมษายน 2563
รหัสทัวร์ TBS-EK001
ทัวร์จอร์เจีย ยืนหนึ่ง
THE GREAT OF GEORGIA
ราคาเริ่มต้น 34,333 บาท
มีนาคม - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ TBS-QR008
ทัวร์จอร์เจีย BEST OF
GEORGIA 6D4N
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ VIEWTK05B
ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์ จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
มีนาคม -เมษายน 2563
Powered by MakeWebEasy.com