ฉงชิ่ง
รหัสทัวร์ ZCKG12
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
มีนาคม - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ ZCKG10
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานาง
ฟ้า [เลทส์โก บัลลังก์มังกรฟ้า]
ราคาเริ่มต้นที่ 13,999 บาท
เมษายน - กันยายน 2563

รหัสทัวร์ SHWECKG16
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ ดอกเฟื่อง
ฟ้าอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
ชมมรดกโลกผาหินแกะสลัก
ราคาเริ่มต้นที่ 20,999 บาท
มีนาคม 2563

รหัสทัวร์ ZCKG11
ทัวร์ฉงชิ่ง จีน อู่หลง
อุทยานเขานางฟ้า [เลทส์โก บัลลังก์มังกรขาว]
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
รหัสทัวร์ CKG-WE008
ทัวร์ฉงชิ่ง หนีห่าว ฉงชิ่ง
สะพานกระจกว่านเซิ่น หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ต้าจู๋
ราคาเริ่มต้นที่ 20,900 บาท
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563

รหัสทัวร์ WE103
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หงหยาต้ง หลุมบ่อฟ้า 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท
มีนาคม - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ CKG001
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 13,900 บาท
เมษายน - ตุลาคม 2563
รหัสทัวร์ CKG002
ทัวร์ฉงชิ่ง อาหยีเหอ อู่หลง
4 วัน 3 คืน ไม่ลงร้านช้อป
ราคาเริ่มต้นที่ 16,900 บาท
เมษายน - ตุลาคม 2563
Powered by MakeWebEasy.com