ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์
รหัสทัวร์ SYD-BLUE
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์-บูลเม้าท์เท่น 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท 
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ SYD-MEL
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์-เมลเบิร์น 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 51,500 บาท 
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ BRIS-GOLD
ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน-โกลด์โคสต์ 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท 
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ SYD-PORT
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 40,500 บาท 
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ PERTH-FRE
ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล 5 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท 
มีนาคม - เมษายน 2563

รหัสทัวร์ SYD-CAN
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท 
เมษายน - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ MEL-BI001
ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น บรูไน 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท 
มีนาคม - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ PNZ04-MH
ทัวร์นิวซีแลนด์
PRO NEWZEALAND
NATURAL THERATY
ราคาเริ่มต้นที่ 45,999 บาท
มิถุนายน - กรกฎาคม 2563

รหัสทัวร์ WWV05
ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ - ใต้
9 วัน
ราคาเริ่มต้นที่ 120,000 บาท
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563

รหัสทัวร์ TG10DAUSTASMEL
ทัวร์ออสเตรเลีย แทสมาเนีย เมลเบิร์น 10 วัน
ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท 
เมษายน - พฤษภาคม 2563
รหัสทัวร์ TG10DNZ
ทัวร์แกรนด์นิวซีแลนด์ 10 วัน
ราคาเริ่มต้นที่ 129,900 บาท
เมษายน 2563
รหัสทัวร์ AUSSIE_01
ทัวร์นิวซีแลนด์ SYCNEY - PORTSTEPHEN 5D3N
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท
มีนาคม - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ AUSSIE_02
ทัวร์นิวซีแลนด์ MELBOURNE 5D3N
ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท
มีนาคม - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ AUSSIE_03
ทัวร์นิวซีแลนด์ SYDNEY - MELBOURNE 6D4N
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
มีนาคม - มิถุนายน 2563

รหัสทัวร์ AUSSIE_04
ทัวร์นิวซีแลนด์ PERTE 5D3N
ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท
มีนาคม - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ AUSSIE_05
ทัวร์นิวซีแลนด์ SYDNEY - MELBOURNE 7D5N
ราคาเริ่มต้น 78,900 บาท
10 - 16 เมษายน 2563
รหัสทัวร์ AUSSIE_06
ทัวร์นิวซีแลนด์ SUTH ISLAND MFM + FOX 7D5N
ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท
มีนาคม - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ KIWI_01
ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION NEE ZEWLAND 6D4N
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
มีนาคม - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ KIWI_02
ทัวร์นิวซีแลนด์ NORTH ISLAND 7 D5N
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท
มีนาคม - มิถุนาคม 2563 
รหัสทัวร์ KIWI_03
ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND TSS + AKA 7D5N
ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท
มีนาคน - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ KIWI_04
ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND MFM + AKA 7D5N
ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท
มีนาคม - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ KIWI_05
ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND MFM + KAI 7D5N
ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท
มีนาคม - มิถุนายน 2563
รหัสทัวร์ KIWI_06
ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND MFM + FOX 7D5N
ราคาเริ่มต้น 92,900 บาท
10 - 16 เมษายน 2563 

รหัสทัวร์ KIWI_07
ทัวร์นิวซีแลนด์ NORTH ISLAND 7D5N 
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท
10 - 16 เมษายน 2563 

รหัสทัวร์ KIWI_08
ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND MFM + KAI 7D5N
ราคาเริ่มต้น 92,900 บาท
10 - 16 เมษายน 2563 
Powered by MakeWebEasy.com