ประกันการเดินทาง


ประกันภัยการเดินทาง
GOOD LUCK TOURS CO.,LTD  ร่วมกับ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์

เพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียดของการเดินทาง ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพการเดินทางต่างประเทศ ทุกการเดินทาง อาจได้พบกับอุปสรรคที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่คุณก็ยังท่องเที่ยว 
ได้อย่างหายห่วงกับการประกันภัยจากเรา ที่ให้ความคุ้มครอง ครอบคลุมทั้งกรณี
เจ็บป่วย อุบัติเหตุ  ไม่ว่าจะติดต่อธุรกิจหรือการเดินทางท่องเที่ยว หรือความเสี่ยงภัยอื่นๆ
จากการเดินทางอย่างครบถ้วน ทั้งยังบริการครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยอื่นๆ อีก อาทิ สัมภาระล่าช้า หรือความเสียหายของสัมภาระ การยกเลิกการเดินทาง เรามีแผนประกันให้ท่านเลือกซื้อมีทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี ด้วยแผนการประกันภัยที่คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท

เลือกแบบประกันภัยการเดินทางของคุณ


 
Powered by MakeWebEasy.com